-A A +A

KONTRAST

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-18/2022_Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez 24 miesiące 24-05-22 83
SZPZLO/Z-14/2022_ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH / zakończone 13-04-22 68
SZPZLO/Z-15/2022_Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych odbieranych z placówek SZPZLO Warszawa – Wawer/ zakończone 13-04-22 30
SZPZLO/Z-11/2022_Ogłoszenie o zamówieniu : „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH” 15-03-22 58
SZPZLO/Z-09/2022_Ogłoszenie zamówienia na „Sukcesywną dostawę akcesoriów i materiałów biurowych" o wartości poniżej 130 tys. zł netto 24-02-22 29
SZPZLO/Z-01/2022_Ogłoszenie o zamówieniu usługi konserwacji windy przy ul. Begonii 10 w Warszawie_zamówienie poniżej progu 130 / na etapie otwarcia oferttys. zł netto 19-01-22 97
SZPZLO/Z-51/2021_Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na "STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH"-zamówienie do 130 tys. zł netto-poza UZP 28-12-21 34
SZPZLO/Z-51/2021_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na "STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH"-zamówienie do 130 tys. zł netto-poza UZP 20-12-21 41
SZPZLO/Z-50/2021_Ogłoszenie o zamówieniu dostaw wyrobów medycznych- wartość powyżej 130 tys. zł netto 09-12-21 40
SZPZLO/Z-45/2021_Zaproszenie do składania ofert na „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH” sprzętu informatycznego. 04-12-21 34
SZPZLO/Z-48/2021_Ogloszenie o zamówieniu usług odśnieżania przychodni SZPZLO Warszaw-Wawer 22-11-21 36
SZPZLO/Z-45/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym poniżej progów SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW I BUTLI 29-10-21 30
SZPZLO/42/2021_Informacja z otwarcia ofert na . „Dostawa szczepionki przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 25-09-21 25
SZPZLO/Z-43/2021_Zaproszenie do składania ofert na "STAŁA SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W PODZIALE NA ZADANIA" 18-09-21 41
SZPZLO/Z-42/2021_Ogłoszenie o zamówieniu "DOSTAWA SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)". 14-09-21 38
SZPZLO/Z-40/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym na "DOSTAWĘ SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE TYPU SPLIT"- etap postępowania po otwarciu 10-08-21 58
SZPZLO/Z-38/2021_Zaproszenie do składania ofert na „STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BARWNIKÓW LABORATORYJNYCH” 26-07-21 42
SZPZLO/Z-37/2021_Zaproszenie do składnia ofert na „UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA POCZTOWEGO” 22-07-21 32
SZPZLO/Z-36/2021_Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na "Stałe sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego"- o wartości do 130 tys. PLN netto. / dodano informacje o otwarciu i wyborze oferty. 20-07-21 38
SZPZLO/Z-35/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym "Dostawa Dźwigu Osobowego wraz z montażem"+ informacja z otwarcia ofert i wybór oferty. 16-07-21 62