-A A +A

KONTRAST

Zdrowie Psychiczne

 

PLACÓWKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO SZPZLO WARSZAWA-WAWER

 

 

########  ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY  #########

Stan informacji z dnia 04-04-2022

Specjalistyczna Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

mieści się w

Przychodnia Rejonowej nr 7.  przy ul. Błękitnej 36 w Warszawie (04-649)

świadczenia tej przychodno są  finansowane przez NFZ


Przychodnia ta jest placówką  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą w pod aresem 04-464 Warszawa ul. J. Strusia 4/8


W przychodni tej działają:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieżyw ramach tej poradni zapewniamy ambulatoryjną opiekę specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pracownika socjalnego.
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny w ramach tej poradni w zależności od potrzeb pacjent zostaje objęty oddziaływaniami terapeutycznymi w formie indywidualnej, grupowej i/lub systemowej. Ideą poradni jest praca w środowisku pacjenta oraz współpraca z Ośrodkami takimi jak : szkoły, Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne i inne.
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w ramach którego pacjentom zapewniamy stacjonarną dzienną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną. Oddział ten Przeznaczony jest dla pacjentów wymagających intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej. Warunkiem przyjęcia do Oddziału jest dostarczenie skierowania do szpitala psychiatrycznego, które może być wystawione przez specjalistę psychiatrii lub lekarza pediatrę. Oddział nie dysponuje zapleczem szkolnym.

Przychofdnia ta jest czynna w dni robocze

od poniedziałku do piątku  w godzinach 08 00 - 20 00

     Telefon kontaktowy nr (22) 439 93 80

Serdecznie zapraszamy

 

Zespół  medyczny Przychodni Zdrowia Psychicznego  dla Dzieci i Młodzieży podano w poniższej tabel:

Funkcja medyczna i organizacyjna

Imię i nazwisko

Lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

/ Kier. Przychodni nr 7.

Katarzyna Weterle–Smolińska;

Lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Halina Wrzosek–Końsko;

Lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży-terapeuta

Małgorzata Złotkowska

Psycholog kliniczny

Ilona Sas

Psycholog / Terapeuta

Przemysław Chojnacki

Psycholog / Terapeuta

Kinga Kaczmerek–Siuda

Psycholog / Terapeuta

Agnieszka Nowińska

Psycholog

Magdalena Grabowska

Psycholog

Magdalena Olakowska

Psycholog

Katarzyna Zawiślak

Logopeda

Izabela Binkowska

Pedagog specjalny / pracownik socjalny

Magdalena Drzymała

Terapeuta zajęciowy

Elżbieta Jaskułowska-Koper

Terapeuta środowiskowy

Joanna Milczarek

Pielęgniarka sp. psychiatryczna

Elżbieta Wścieklicka

Pielęgniarka sp. psychiatryczna

Aneta Wścieklicka

 

 

############    ZDROWIE PSYCHICZNE DOROSŁYCH     ############

W Przychodni Rejonowej nr 6 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotów 46  funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Wawer.

W skład  centrum wchodzą takie komórki organizacyjne jak:

A) Poradnia zdrowia psychicznego;

B) Ośrodek Terapii Uzależnień w skład którego wchodzą poradnie:

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

 

ad.A) Poradnia Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Wawer


Poradnia Zdrowia Psychicznego kieruje swoją ofertę dla osób dorosłych wymagających opieki w zakresie zdrowia psychicznego z wyjątkiem osób uzależnionych. 
· Punkt Obsługi pacjenta jest czynny od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku
· Poradnia Zdrowia Psychicznego  jest czynna od wtork do czwartku w godz. 08:00-20:0
0 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA-WAWER ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A 

Kontakt telefoniczny na nr tel. (22) 59-00-970

Szczegółowe informacje oraz zapisy od poniedziłaku do piątku w godzinach 8 - 15:30:

 • w recepcji Poradni Zdrowia Psychicznego ( I piętro bud. A ) ul. Patriotów 46 osobiście ;
 • lub telefonicznie ( 22-59-00-970 ).

Zapraszamy !!!!!!

 

ad.B) Ośrodek Terapii Uzależnień SZPZLO Warszawa-Wawer

Ośrodek terapii uzależnień ofertę swoją kieruje do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
· Punkt Obsługi pacjenta jest czynny od 08:00 do 15:35
· Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA-WAWER ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A 

Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas

Tel. (22) 59-00-970

Uwaga - 1: 

Ośrodek Terapii Uzależnień SZPLZO Warszawa-Wawer ul. Patriotów 46 ogłasza nabór do Grupy dla osób Współuzależnionych (członków rodzin osób uzależnionych).
Szczegółowe informacje oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15:
 

w recepcji Poradni Zdrowia Psychicznego (I piętro bud. A) ul. Patriotów 46 osobiście;

lub telefonicznie 22 590 09 70. 

 

Uwaga - 2: 

PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
 
Informujemy, że od kwietnia 2017 roku kontynuawany jest program zdrowotny finansowany przez
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m st. Warszawy.
 
PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH dedykowany jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i podlegającym przemocy. Zapraszamy na grupę terapeutyczną dla osób podlegającym przemocy a także na grupę dla osób współuzależnionych.
W ramach programu oferujemy także sesje terapii indywidualnej.

PROGRAM DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Informujemy, iż  kontynujemy  program finansowany przez BP i PS Urzędu m.st. Warszawy dla osób doświadczających przemocy.

Zajęcia  odbywają się w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotów 46 w formie :

 • sesji indywidualnych;
 • sesji grupowych, oraz
 • interwencji socjalnych .

Celami programu są między innymi: uzyskanie wsparcia, uzyskanie informacji co to jest przemoc i jak na nią reagować,

odbudowywanie mocy osobistej, podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie zasobów i celów życiowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do programu codziennei od poniedziłaku do piątku w godzinach 8 - 15:30:

 • w recepcji Poradni Uzależnień ( I piętro bud. A ) ul. Patriotów 46 osobiście ;
 • lub telefonicznie ( 22-590-09-70 ).

Zapraszamy !!!!!!