-A A +A

KONTRAST

Wnioski i skargi

Skargi i wnioski do SZPZLO Warszawa Wawer przyjmowane są w sekretariacie dyrektora:
· osobiście w sekretariacie gab. 301 budynek A , III piętro przy ul. Strusia 4/8 w Warszawie-Wawer,
· pisemnie w „książkach skarg i wniosków” dostępnych w każdej rejestracji med. przychodni ,
· pisemnie na adres: SZPZLO Warszawa–Wawer ; 04-564 Warszawa ul. Strusia 4/8 ,
· telefonicznie na nr tel. 22 590-09-24,
· drogą elektroniczną na adres sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

Aby złożyć skargę/wniosek skorzystaj z formularza, kliknij tutaj.

Dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer w sprawie skarg i wniosków przyjmuje pacjentów we wtorki w godz. 14.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 22 590-09-24.