-A A +A

KONTRAST

Telefony kontaktowe

Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4/8 -
Ośrodek UZALEŻNIEŃ
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

do punktu obsługi pacjenta

(22) 590-09-70 I piętro budynek A – wejście A1 Rejestracja w hallu gab.nr A118
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul.J. Strusia 4/8 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

do punktu obsługi pacjenta

(22) 590-09-70 I piętro budynek A – wejście A1 Rejestracja w hallu gab.nr A118
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul.J. Strusia 4/8
Ośrodek Dziennego Pobytu Osób z Chorobą Parkinsona
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Rejestracja

(22) 590-09-71 III piętro budynek B - wejście B3 Rejestracja w hallu gab.nr B307
Przychodnia Rejonowa nr 2: ul. J. Patriotów 170
POZ
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca
Rejestracja:

Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZLekarze specjaliści: gastrolog, ginekolog,

Hospicjum domowe

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

(22) 43-99-360 Rejestracja Medyczna POZ na parterze

Poradnia dzieci - pediatria

(22) 43-99-361 Rejastracja Poradni D parter od str. dzieci.

Gab. Zbiegowy - Piel. Kordynująca

(22) 43-99-362 Parter gab. nr 112
Przychodnia Rejonowa nr 3: ul. Żegańska 2c
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
    (22) 43-99-370
Rejestracja Medyczna POZ tylko w dni robocze: od 08:00 do 18:00
Przychodnia Rejonowa nr 4: ul. Begonii 10
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ

(22) 43-99-301 Rejestracja Medyczna POZ

Stomatologia zachowawcza

(22) 43-99-310 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr 1 parter
Przychodnia Rejonowa nr 5: ul. Trakt Lubelski 71
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ

(22) 43-99-330  Rejestracja Medyczna POZ
Przychodnia Rejonowa nr 6: ul. Patriotów 46/48
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ

Lekarze specjaliści: dermatolog, diabetolog, ginekolog.

(22) 43-99-340

tel. do ginekologii:
(22) 43-99-345
Rejestracja Medyczna POZ na parterze

Stomatologia : zachowawcza, protetyka

(22) 43-99-346 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr 102 piętro I
Uwaga:
Ze względu na dużą ilość pacjentów próbujących załatwiać swoje sprawy zdrowotne przez telefon, występują częste utrudnienia ze skomunikowaniem się z naszymi rejestracjami. W związku z tym serdecznie Państwa przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie apelujemy o komunikację telefoniczną w uzasadnionych potrzebach i o skracanie rozmów z pracownikami do niezbędnego minimum. Wpłynie to na poprawę dostępności telefonicznej osobom w pilnych potrzebach zdrowotnych! Dziękujemy!!
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
INFORMACJA MEDYCZNA
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Informacja medyczna SZPZLO W-wa Wawer

(22) 590-09-99

REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA korytarz parter budynek B wejście B1

TELEFONY ADMINISTRACYJNE

Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
ADMINISTRACJA
Zapisy - Rejestracja do:
Numery telefonów
Komórka obsługująca

DYREKTOR SZPZLO Warszawa Wawer

(22) 59 00 925
lub
604 406 646
pok.A301/302 p.III.bud.A.

Sekretariat dyrektora /kancelaria SZPZLO Warszawa Wawer

(22) 59 00 924
lub tel./fax :
(22) 59 00 923
Gab. A301 piętro III. bud.A

PIELĘGNIARKA PRZEŁOŻONA

(22) 59 00 929
lub
504-250-365
pok.A313 p.III. bud.A

Koordynator pielęgniarskich świadczeń medycznych

(22) 59 00 930
lub
504-250-422
pok.A307 p.III bud.A.

Rejestr Usług Medycznych [RUM] - sprawy rozliczeń usług medycznych

(22) 59 00 927
lub
(22) 59 00 928
RUM pok. A305 piętro III.bud.A

Główna Księgowa/Z-ca dyrektora SZPZLO W-wa Wawer

(22) 59 00 935 pok.A312, p.III bud.A.

KSIĘGOWOŚĆ - rozliczenia finansowe

(22) 59 00 936 pok.A315, p.III. bud.A.

Kasa SZPZLO Warszawa Wawer

(22) 59 00 934 pok. A310, p.III.

Kierownik Działu Gospodarczego-administracja budynków, nadzór sprzętu wysokospecjalistyczny

tel./fax
(22) 59 00 926
Bud.A pok.A303, piętro III.

DZIAŁ GOSPODARCZY - zaopatrzenie, zakupy, nadzór wyposażenia i sprzętu - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

tel./fax
(22) 59 00 931
Bud.A. pok.A308, piętro III.

KADRY i PŁACE - sprawy personalne, sprawy jakości obsługi pacjentów w tym skargi i wnioski / sprawy grafików pracy personelu

tel./fax
(22) 59 00 932
tel./fax
(22) 59 00 933
Dział Kadr i Płac pok.A309 piętro III. Bud.A.

Służba BHP - sprawy bhp i ppoż.

tel./fax
(22) 59 00 930
Inspektor BHP pok.A307. piętro III. bud.A.
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
Zapisy - Rejestracja do: Numery telefonów Komórka obsługująca

Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ

USG -Diagnostyka - badania USG

Rehabilitacja - lekarze, zabiegi


(22) 590-09-99
Rejestracja Medyczna POZ na parterze budynku A - wejście A1 obsługiwana telefonicznie przez Call Center

Pediatria - Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szczepienia dzieci -PUNKT SZCZEPIEŃ

(22) 590-09-04 Budynek A>> Gabinet dzieci chore Gab. Nr A008 i A009 parter - wejście A1>> Dzieci Zdrowe i PUNKT SZCZEPIEŃ Gab. Nr A006 parter wejście B2 (przez łącznik)

Lekarze specjaliści tj.: alergolog, chirurg ogólny / naczyniowy / urazowo-ortopedyczny, diabetolog, dermatolog, endokrynolog, kardiolog, neurolog, okulista, otolaryngolog, urolog.


(22) 590-09-99
Rejestracja Specjalistyczna parter budynek B wejście B1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznie przez Call Center

Lekarz ginekolog-położnik

Położne środowiskowo rodzinne

Diagnostyka ginekologiczno położnicza


(22) 590-09-99
Rejestracja Ginekologiczna Gab. Nr A105 piętro I- budynek A wejście A1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznie przez Call Center

Mammografia-badania

Echo serca

Densytometria-badania

EEG

Zgłoszenia noworodków dla położnej

Rehabilitacja domowa

(22) 590-09-24

lub

(22) 590-09-23

Sekretariat d-ra SZPZLO - gab.B301 (III. piętro budynek B ul.J.Strusia 4/8)

Medycyna Pracy

do rejestracji
(22) 590-09-62
lub do gabinetu
(22) 590-09-51
Gab. Nr B118 piętro I- budynek B wejście B1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznieprzez poradnię medycyny pracy

Stomatologia: zachowawcza, protetyka, periodontologia, chirurgia stomatologczna

(22) 590-09-07 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr A012 parter budynek A wejście A1

Laboratorium Analityki Medycznej

(22) 590-09-17 Rejestracja Laboratoryjna Gab. Nr A204 piętro II budynek A wejście A1

Kriokomora ogólnoustrojowa w budynku C - wejście C1

(22) 590-09-73
lub
(22) 590-09-72
Kriokomora Ogólnoustrojowa do Gabinetu lekarza rehabilitacji Budynek C gab. nr 2