-A A +A

KONTRAST

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe SZPZLO Warszawa-Wawer

ADMINISTRACJA SZPZLO Warszawa-Wawer

zlokalizowana w Przychodni Rejonowej nr 1. przy ul. J. Strusia 4 / 8

III piętro budynek A

 

Komórki org. administracji SZPZLO
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca
DYREKTOR SZPZLO Warszawa-Wawer
(22) 590-09-24
gab. nr B304 i B306 bud. B Piętro III
Sekretariat dyrektora /kancelaria SZPZLO
(22) 590-09-24
Sekretariat dyrektora /kancelaria SZPZLO
Tel. i fax
(22) 590-09-23
Główna/y Księgowa/y-
Z-ca dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer
(22) 590-09-35
gab. A312 p.III. bud.A Piętro III
Koordynator medyczny- personlu średniego
(22) 590-09-89
Kom. 504-250-422
gab. A307 p.III. bud.A Piętro III
Koordynator medyczny- progr prolilaktycznych i medycyny szkolnej
(22) 590-09-29
Kom. 504-250-365
gab. A313 p.III. bud.A Piętro III
Rejestr Usług Medycznych [RUM] - spr.rozliczeń usług medy.,
Administrator Sieci Informatycznej
(22) 590-09-27
(22) 590-09-28
gab. A304 p.III. bud.A Piętro III
KSIĘGOWOŚĆ - rozliczenia finansowe
(22) 590-09-36
gab. A315 p.III. bud.A Piętro III
KSIĘGOWOŚĆ - kasa
(22) 590-09-34
gab. A315 p.III. bud.A Piętro III
Kierownik Działu Gospodarczego-administracja budynków, nadzór sprzętu specjalistycznego, transport
Tel. i fax
(22) 590-09-26
gab. A303 p.III. bud.A Piętro III
DZIAŁ GOSPODARCZY - zaopatrzenie, zakupy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Tel. i fax
(22) 590-09-31
gab. A308 p.III. bud.A Piętro III
KADRY i PŁACE - sprawy personalne, sprawy jakości obsługi pacjentów w tym skargi i wnioski / sprawy grafików pracy personelu
Tel. i fax
(22) 590-09-32
(22) 590-09-33
gab. A309 p.III. bud.A Piętro III
Służba BHP - sprawy bhp i ppoż.
(22) 590-09-89
gab. B304 p.III. bud.B Piętro III
Pełnomocnik dyr. ds. Syst. Zarządz.Jakością
(22) 590-09-89
gab. B304 p.III. bud.B Piętro III

 

PLACÓWKI MEDYCZNE

 

Przychodnia Rejonowa nr 1. : ul. J. Strusia 4/8 ; kod pocz. 04-564

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
 • USG -Diagnostyka -badania USG
 • Rehabilitacja - lekarze, (nie dotyczy zapisów na zabiegi)
(22) 590-09-99

Rejestracja Medyczna POZ na parterze budynku A - wejście A1 obsługa telefon.przez Call Center

Pediatria – Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Szczepienia dzieci -PUNKTSZCZEPIEŃ
(22) 590-09-04

Budynek A>> Gabinet dzieci chore Gab. Nr A008 i A009 parter - wejście A1>> Dzieci Zdrowe i PUNKT SZCZEPIEŃ Gab. Nr A006 parter wej.B2 (przez łącznik)

Lekarze specjaliści tj.: alergolog, chirurg ogólny / naczyniowy / urazowo-ortopedyczny, diabetolog, dermatolog, endokrynolog, kardiolog, neurolog, okulista, otolaryngolog, urolo

(22) 590-09-99

Rejestracja Specjalistyczna parter budynek B wejście B1 >> obsługa telef.e przez Call Center

 • Lekarz ginekolog-położnik
 • Położne środowiskowo rodzinne
 • Zgłoszenia noworodków dla położnej
 • Diagnostyka ginekologiczno położnicza
(22) 590-09-99

Rejestracja Ginekologiczna Gab. Nr A105 piętro I- budynek A wejście A1 >>obsł. telef.przez Call Center

 • Echo serca
 • EEG
(22) 590-09-24

Sekretariat d-ra SZPZLO - gab.A301 (III. piętro budynek A ul.J.Strusia 4/8)

 • RTG
 • Mammografia-badania
 • Densytometria-badania
(22) 590-09-16

Rejetracja RTG   gab.A 201 budynek A (II-piętro budynwk A ul.J.Strusia 4/8)

Medycyna Pracy

(22) 590-09-62

Gab. Nr B118 piętro I- budynek B wejście B1>>obsług telef przez poradnię medycyny pracy

Stomatologia: zachowawcza, protetyka, periodontologia, chirurgia stomatologczna

(22) 590-09-07

Pomoc stomatologiczna Gab. Nr A012 parter budynek A wejście A1

Laboratorium Analityki Medycznej

(22) 590-09-17

Rejestracja Laboratoryjna Gab. Nr A204 piętro II budA wejście A1

Kriokomora ogólnoustrojowa w bud.C - wejście C1

(22) 590-09-73

Kriokomora Ogólnoustrojowa do Gabinetu lekarza rehabilitacji Budynek C gab. nr 2

Informacja medyczna SZPZLO Warrszawa- Wawer

(22) 590-09-99

REJESTRACJA SPECJALIST korytarz parter bud.B wejście B1> Obsługa tel. Call Center

Koordynator POZ+ /1 (22) 590-09-74 w budynku PR1 B gabinet B112  piętro I – wejście B1
Koordynator POZ+ /2 (22) 590-09-11 w budynku PR1 B gabinet B113  piętro I – wejście B1
Edukator Dietetyk POZ+ (22) 590-09-30 w budynku PR1 B gabinet B311 piętro III – wejście B1
Endokrynolog POZ+ (22) 590-09-56 w budynku PR1 B gabinet B112  piętro III – wejście B1

 

Przychodnia Rejonowa nr 2. : ul. Patriotów 170  ; kod pocz. 04-881

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca

Rejestracja:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna ( POZ )
 • Lekarze specjaliści: gastrolog, ginekolog,
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
(22) 43-99-360

Rejestracja Medyczna POZ na parterze

Poradnia dzieci - pediatria

(22) 43-99-361

Rejastracja Poradni D parter od str. dzieci

Gab. Zbiegowy - Połażna POZ

(22) 43-99-362

Parter gab. nr 112

 

Przychodnia Rejonowa nr 3. : ul. Żegańska 13 ; kod pocz. 04-713

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca

Rejestracja:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
(22) 43-99-370

Rejestracja Medyczna POZ na parterze tylko w dni robocze: od 08:00 do 18:00

 • Dzienny Dom Opieki - (DDP)
(22) 43-99-373
tel kom.798-805-722

Rejestracja DDP tylko w dni robocze: od 08:00 do 15:00

 • Stomatologia  - IMPLANTOLOGIA
(22) 590-09-25
tel kom. 504-250-508

Rejestracja Gab STOM nr 206 na tylko w dni robocze: od 08:00 do 15:35

 

Przychodnia Rejonowa nr 4. : ul. Begonii 10 ; kod pocz. 04-550

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca

Rejestracja:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
(22) 43-99-301

Rejestracja Medyczna POZ na parterze

Gabinet stomatologiczy

(22) 43-99-310

Parter gab. nr 01

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) (22) 43-99-306

Przychodnia nr 4 / I piętro

Przy ul. Begonii 10

 

Przychodnia Rejonowa nr 5. : ul. Trakt Lubelski 71 ; kod pocz. 04-870 

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca
Rejestracja:
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna ( POZ )
(22) 43-99-330
Rejestracja Medyczna POZ na parterze

 

Przychodnia Rejonowa nr 6. : ul. Patriotów 46  ; kod pocz. 04-972

 

Zapisy - Rejestracja do:
Nr telefonów
Miejsce
Komórka obsługująca

Rejestracja:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna ( POZ )
 • Lekarze specjaliści: dermatolog, diabetolog
(22) 43-99-340

Rejestracja Medyczna POZ na parterze

Lekarze specjaliści: położnictwa i ginekologii

(22) 43-99-345

na parterze

Gabinet stomatologiczy

(22) 43-99-346

Piętro I gab. nr 102

Ośrodek UZALEŻNIEŃ (22) 590-09-70 Przychodnia nr 6 przy Patriotów 46 Budynek A I piętro
Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Przychodnia Rejonowa nr 7. : ul. Błękitna 36  ; kod pocz. 04-649

 

Zapisy - Rejestracja do:

Nr telefonów

Miejsce

Komórka obsługująca

„DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNO-REHABILITACYJNY  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Oddział ten jest czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku  w godzinach 15 00 - 20 00

(22) 43-99-380

Rejestracja Medyczna