-A A +A

KONTRAST

Roczne plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r.

pobierz PDF >

http://www.zoz-wawer.waw.pl/sites/default/files/pdfdownload.jpg

PLAN POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

pobierz PDF >

http://www.zoz-wawer.waw.pl/sites/default/files/pdfdownload.jpg

 

PLAN POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

pobierz PDF >

http://www.zoz-wawer.waw.pl/sites/default/files/pdfdownload.jpg

PLAN POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

pobierz PDF >

http://www.zoz-wawer.waw.pl/sites/default/files/pdfdownload.jpg

PLAN POSTĘPOWAŃ  o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

pobierz PDF >

http://www.zoz-wawer.waw.pl/sites/default/files/pdfdownload.jpg