-A A +A

KONTRAST

Programy Profilaktyczne

Programy zdrowotne –

SZPZLO Warszawa-Wawer


Program profilaktyki raka szyjki macicy

(w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ)

SZANOWNE PANIE MIESZKANKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Jeżeli ukończyła Pani 25 lat i ma Pani nie więcej niż 59 lat SZPZLO Warszawa Wawer zaprasza Panią bez skierowania na bezpłatne badania cytologiczne w „Programie profilaktyki raka szyjki macicy" w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu być może „życiowej" decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są min.:

- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem - szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.,
- wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
- duża liczba partnerów seksualnych,
- duża liczba odbytych porodów,
- niski status społeczny i ekonomiczny,
- palenie papierosów,
- stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

Porada na etapie podstawowym obejmuje:

- przeprowadzenie wywiadu,
- wypełnienie ankiety,
- pobranie materiału do badania cytologicznego,
- edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy,
- wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej,
- wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania,
- zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu.

Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się z dowodem ubezpieczenia, bez skierowania do jednej z wymienionych niżej placówek:

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER realizuje porady na poziomie podstawowym w:

- Przychodni Rejonowej nr 1. przy ul. Strusia 4/8 w Poradni Ginekologiczno Położniczej (budynek A) kontakt telefoniczny : przez Call-Center 22-590-09-99  lub Rejestrację Poradni 22 590 09 10
- Przychodni Rejonowej nr 2. przy ul. Patriotów 170 w Poradni Ginekologiczno Położniczej kontakt telefoniczny przez rejestrację medyczną Przychodni : 22-43-99-360
- Przychodni Rejonowej nr 6. przy ul. Patriotów 46/48 w Poradni Ginekologiczno Położniczej kontakt telefoniczny przez rejestrację medyczną Przychodni : 22-43-99-340

Porada na etapie pogłębionym programu jest realizowana poza SZPZLO Warszawa Wawer

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje:

- badanie kolposkopowe, - ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH W WARSZAWIE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY-
ETAP DIAGNOSTYCZNY - W 2012 R.

lp.

nazwa oferenta

miasto

ulica

telefon

1

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE

Warszawa

Wołoska 137

22 508 20 00

2

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Warszawa

W.K. Roentgena 5

22 546 20 00

3

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Warszawa

Kasprzaka 17A

22 327 42 06

4

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWTNEJ INVICTA KLINIKA ZDROWIA KOBIETY KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI LABORATORIA MEDYCZNE

Warszawa

Złota 6

22 892 93 60

5

SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW.ZOFII W WARSZAWIE SP ZOZ

Warszawa

Żelazna 90

22 536 93 12

6

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BALTIC MEDICAL

Warszawa

Chocimska 5

22 646 06 14, wyniki: 58 741 79 10

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W WARSZAWIE
ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI W 2012R.

lp.

nazwa oferenta

miasto

ulica

telefon

1

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE

Warszawa

Wołoska 137

22 508 11 20

2

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Warszawa

W.K. Roentgena 5

22 546 25 35

3

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INVICTA KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI LABORATORIA MEDYCZNE

Warszawa

Złota 6

22 892 93 60

4

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAGODENT

Warszawa

Fieldorfa 40

22 430 86 30, 22 430 86 31

5

SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW.ZOFII W WARSZAWIE SP ZOZ

Warszawa

Żelazna 90

22 536 93 00 wew.2

6

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Warszawa

Kasprzaka 17A

22 327 40 33

7

SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚW. RODZINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Warszawa

Madalińskiego 25

22 45 02 210

8

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Warszawa

Szaserów 128

22 681 63 38

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.


Program profilaktyki raka piersi

(w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ)

SZANOWNE PANIE
MIESZKANKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Jeśli ukończyła Pani 50 lat i ma Pani nie więcej niż 69 lat SZPZLO Warszawa Wawer zaprasza Panią w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ zaprasza Panią na badanie mammograficzne bez skierowania w Programie profilaktyki raka Piersi.
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu często „życiowej" decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek.

Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rak piersi występuje częściej po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem programu jest więc zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi oraz obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat.(przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.

- rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra),
- wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
- późna menopauza po 55 roku życia,
- urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w zakładach opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Porada profilaktyczna na poziomie podstawowym w programie obejmuje

- przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
- badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki),
- sporządzenie Karty badania mammograficznego.

Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się z dowodem ubezpieczenia, bez skierowania do jednej z wymienionych niżej placówek :

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA WAWER realizuje porady na poziomie podstawowym w Przychodni Rejonowej nr 1. przy ul. Strusia 4/8 w Poradni Mammograficznej (budynek A) kontakt telefoniczny:

- zapisy przez sekretariat : 22 590 09 23 lub 22 590 09 24

Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu na etapie pogłębionym, a jeśli okaże się to konieczne, na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej.

Porada na etapie pogłębionym programu jest realizowana poza SZPZLO Warszawa Wawer

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH w Warszawie
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
ETAP POGŁĘBIONY W 2012R.

lp.

nazwa oferenta

miasto

ulica

telefon

1

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY IM. ŚW. RODZINY

02-544 Warszawa

Madaliśnkiego 25

22 450 22 88

2

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

02-781 Warszawa

W.K. Roentgena 5

22 546 22 10
22 546 20 34

3

CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA

02-739 Warszawa

Wałbrzyska 46

22 566 22 22

4

CENTRUM ZDROWIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-500 Piaseczno

Pomorska 1

22 735 00 36

5

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SENSOR CLINIQ

01-181 Warszawa

Szlenkierów 1

22 862 46 01

6

NIEPUBLICZNY ZAKłAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL JEDNODNIOWY " IBIS"

01-013 Warszawa

Szlenkierów 1

22 322-81-81

7

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAGODENT

02-125 Warszawa

Fieldorfa 40

22 430 86 30
22 430 86 31
22 430 87 00

8

CENTRUM MEDYCZNE "SASKA KĘPA" SPECJALISTYKA I POZ

03-977 Warszawa

Marokańska 16

22 671 63 13

9

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE

02-507 Warszawa

Wołoska 137

22 508 15 89
22 508 15 62

10

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

00-909 Warszawa

Szaserów 128

22 681 72 01

11

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SPZOZ

Warszawa

Nowiejska

22 687 45 47 wew. 308 lub 318


Program profilaktyki chorób układu krążenia

(w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ)

Szanowni Mieszkańcy Mazowsza
jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali Państwo z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia i nie zostały rozpoznane u Państwa choroby układu krążenia, to SZPZLO Warszawa Wawer zaprasza Państwa w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ na bezpłatne badania profilaktyczne wykonywane przez każdego lekarza rodzinnego, codziennie w godzinach od 8 do 18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Badania w ramach programu wykonywane są bez skierowania osobom, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35,40,45,50,lub 55 lat.

Należy wiedzieć, że nadciśnienie tętnicze (wartość RR powyżej 140/90 mmHg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, sprzyjają chorobom układu krążenia. Uczestnictwo w programie pozwoli Państwu uzyskać informację o stopniu ryzyka zagrożenia tymi chorobami. Zapytajcie więc swojego lekarza rodzinnego kiedy z takich badań profilaktycznych mogą Państwo skorzystać w swojej przychodni.

W ramach tego programu

- przeprowadzany jest wywiad – ankieta zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego,
- następnie wykonywane są badania z krwi (poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy),
- oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI,
- po czym następuje ustalenie terminu wizyty u lekarza, który po uzyskaniu wyników badań wpisuje je do Karty Badania Profilaktycznego.

W trakcie wizyty lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe i ocenia poszczególne czynniki ryzyka oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia w przyszłości. Podejmuje też decyzję co do dalszego postępowania.


Program profilaktyki gruźlicy

(w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ)

Gruźlica była i jest klasycznym przykładem choroby społecznej, a więc związanej z warunkami bytowania: życia, (mieszkanie, odżywianie) pracy i wypoczynku. Jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy i nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludności całego świata.

Rozwijająca się turystyka, oraz migracja zarobkowa ludzi z krajów ubogich o dużym nasileniu gruźlicy, do krajów bogatych sprawia, że gruźlica nie ogranicza się do określonego kraju czy regionu. Jeżeli dochodzi do tego niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna społeczeństwa i związane z nią takie czynniki takie jak niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe i sanitarne sprzyjające zakażeniom, wówczas gruźlica zaczyna stanowić poważny problem.

Liczba nowych zachorowań w niektórych województwach ciągle wzrasta. Dlatego bardzo istotne jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe leczenie .

Zadanie to ma spełnić program profilaktyki gruźlicy realizowany przez

pielęgniarki środowiskowe lub rodzinne, we współpracy z lekarzem rodzinnym (POZ) na podstawie umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wszystkich Przychodni Rejonowych SZPZLO Warszawa Wawer.

Znajomość środowiska umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

Program adresowany jest do

- osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,
- do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od tytoniu, alkoholu, narkotyków i bezdomnych.

Pielęgniarka

- przeprowadza ankietę –wywiad w celu oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz
- w razie stwierdzenia potrzeby skierowania do dalszej opieki medycznej pielęgniarka kieruje pacjenta do lekarza POZ (lekarz POZ decyduje o wykonaniu koniecznych badań diagnostycznych i dalszym leczeniu).

Ankieta jest poufna, zawiera pytania dotyczące między innymi ewentualnego kontaktu z osobami chorymi, warunków mieszkaniowych, bytowych i narażenia na czynniki szkodliwe (kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami itp.), dolegliwości typu przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, nawracające zakażenia układu oddechowego czy gwałtowna utrata masy ciała.


Program zdrowotny

"Zdrowy Uczeń"

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Opis i cel programu

Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

- higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
- profilaktyki chorób zakaźnych,
- racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,
- profilaktyki uzależnień,
- zapobiegania urazom,
- wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Odbiorcy programu

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno– wychowawczych i domów dziecka znajdujących się w wykazie Urzędu m.st. Warszawy, z terenu Dzielnicy Warszawa Wawer.


Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy (finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Cel główny

- wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, wśród uczniów z określonej populacji,
- zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy,
- zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym,
- zdefiniowanie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy, określenie stopnia zawansowania zmian oraz w zależności od stwierdzonego w badaniu stanu, zakwalifikowanie danego ucznia do dalszego postępowania medycznego (w ramach umowy realizatora zawartej z NFZ),
- rozpoznanie skali problemu wad postawy oraz potrzeb zdrowotnych uczniów szkół warszawskich.

Cele pośrednie

- zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy,
- wykrycie istniejących zaburzeń statyki ciała,
- zapobieganie progresji wad postawy,
- zapewnienie prawidłowego rozwoju aparatu mięśniowego, stabilizującego układ kostno-stawowy,
- poprawa ogólnej sprawności ruchowej,
- korekta istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego.


Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Cel główny

Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

- oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
- zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.

Cele pośrednie

- zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
- obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
- obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
- zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
- zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
- zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej.

Odbiorca programu

Realizowany program jest programem obejmującym swoim zasięgiem szkoły podstawowe na terenie m.st. Warszawy. Do programu zostaną zaproszone dzieci klas II szkół podstawowych w każdym roku szkolnym. Dla osiągnięcia zamierzonych celów Biuro Polityki Zdrowotnej poinformuje Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy prosząc, o przekazanie informacji o programie dyrektorom szkół wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Programie. Akcję informacyjną o Programie wśród rodziców/opiekunów uczniów klas II przeprowadzą realizatorzy programu na jednym ze spotkań zorganizowanych z rodzicami/opiekunami przez szkołę.


Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Cel programu

Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.

Opis programu

Ciąża i poród to wielkie wyzwanie dla organizmu kobiety, to okres do którego należy się starannie przygotować. Szkoła Rodzenia jest formą uzupełniającą opiekę przedporodową. Program szkoły obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania do porodu oraz pielęgnacji noworodka.

Odbiorcy programu

Kobiety spełniające jeden z powyższych warunków: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy lub przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę. Zajęcia w SZPZLO Warszawa Wawer prowadzone są Poradni Ginekologiczno Położniczej Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Strusia 4/8. (budynek A). Zapisy przez Rejestrację Poradni 22 590-09-10.

Badania i porady wykonywane w programie

Kobiety zainteresowane udziałem w programie Szkoły Rodzenia powinny posiadać zgodę lekarza prowadzącego ciążę na uczestnictwo w programie. Rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie II i III trymestru ciąży. Cykl zajęć obejmuje 10 zajęć po 90 minut, prowadzonych przez położne i lekarza specjalistę położnika - ginekologa. Zakres zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: przebiegu ciąży, porodu i połogu, opiekę nad noworodkiem oraz psychofizyczne przygotowanie do zdarzenia jakim jest poród. Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy szkoły rodzenia podczas zajęć warsztatowych uczą się m.in.: pielęgnacji noworodka, poznają technikę karmienia piersią, uczą się technik właściwego oddychania, technik relaksacyjnych przydatnych podczas porodu. Po zakończeniu cyklu szkoleń kobiety wypełniają ankietę ewaluacyjną.


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Opis i cel programu

Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno -zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.

Odbiorcy programu

Osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy w wieku od 65 r.ż. , zadeklarowane do lekarza POZ.

Badania i porady wykonywane w programie

Szczepienie przeciw grypie zalecane jest osobom; przewlekle chorym ( z rozpoznaną astmą, cukrzycą, niewydolnością układu krążenia, układu oddechowego czy nerek), w stanach obniżonej odporności. Szczepienie zalecane jest raz w roku, w/g wskazań producenta po konsultacji z lekarzem. Kwalifikacja lekarska wyrażająca zgodę do szczepienia ważna jest do 24 godzin przed zaszczepieniem.

 

 

 


Program zdrowotny

"Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat"

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Cel programu

Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18-19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ.

Opis programu

Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.

Odbiorcy programu

Młodzież w wieku 18 -19 lat, ucząca się w placówkach nauczania i wychowania, znajdujących się w wykazie Urzędu m.st. Warszawy, na terenie Dzielnicy Warszawa Wawer . Do programu nie może przystąpić młodzież, u której wcześniej rozpoznano nadciśnienie tętnicze czy choroby nowotworowe.

Badania i porady wykonywane w programie

Program realizowany jest w środowisku nauczania i wychowania, w gabinetach medycyny szkolnej znajdujących się na terenie szkół. Realizacja programu polega na prowadzeniu 2 pomiarów RR, na obydwu rękach, w odstępie co najmniej 2 tygodni, ocenie średnich wartości RR, pomiarze masy ciała, wzrostu, obwodu brzucha. Osoby ze średnią pomiarów RR powyżej 140/90 mm Hg kierowane są na konsultację i dalsze leczenie do Poradni Specjalistycznej finansowanej przez NFZ.


Program zdrowotny

„Zdrowie, Mama i Ja - etap II”

Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci powyżej 24 miesiąca życia"

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Cel programu

Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Zmniejszenie liczby zachorowań inwazyjnych – posocznic, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń.

Opis programu

Streptococcus pneumonie czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości ,która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Zakażenia pneumokokowe wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHP) która może mieć ciężki przebieg u dzieci. Ma charakter uogólniony, będący następstwem rozsiewu krwiopochodnego, które stanowi zagrożenie życia i może być trudne do leczenia. Przebieg chorób pneumokokowych u dzieci jest ciężki ze względu na nie w pełni wykształcony lub osłabiony układ odpornościowy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)umieściła infekcje pneumokokowe na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, którym zapobieganiu i zwalczaniu należy nadać najwyższy priorytet.

Odbiorcy programu

Dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Warszawy

Wiek dzieci 24-36 miesięcy

Dzieci które nie były szczepione przeciw pneumokokom.

Badania i porady wykonywane w programie

Program obejmie dzieci zapisane do lekarza i pielęgniarki POZ, które nie były szczepione przeciw pneumokokom.

Rodzice dzieci nie szczepionych przeciw pneumokokom otrzymają zawiadomienie o możliwości zaszczepienia dziecka bezpłatnie. Szczepienie poprzedzi badanie lekarskie. Dzieci będą szczepione jedną dawką szczepionki


Program szczepień ochronnych profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn.”HPV 12”.

(finansowany ze środków m.st. Warszawy)

Szczegóły w załączniku do uchwały  nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z 04 lipca 2019

Odbiorcy programu:

  • Dzieci zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy ;
  • Dzieci które ukończyły 12 rok życia oraz nie ukończyły 13 roku życia .

Miejce badania kwalifikacyjnego  i szczepienia :

Szczepienia są realizowane w punktach szczepień dzieci i młodzieży  we wszystkich Przychodniach Rejonowych SZPZLO Warszawa-Wawer

Okres realizacji niniejszego programu :

Od 04 listopada 2019 do 08 grudnia 2021.