-A A +A

KONTRAST

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Misja:
 

„Zdrowie Pacjenta naszym najwyższym celem”


 

Nadrzędnym celem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer jest ciągłe doskonalenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Domowej Opieki Hospicyjnej i Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, Rehabilitacji, Profilaktyki, Stomatologii, Opieki psychiatrycznej i Diagnostyki oraz Medycyny Pracy na poziomie współczesnej wiedzy medycznej i zgodnie z oczekiwaniami pacjenta.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 

& zapewnienie fachowej i kompleksowej opieki medycznej,
 
& stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,
 
& dbałość o stałe doskonalenie warunków pracy personelu,
 
& wdrażanie najnowszych rozwiązań w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania chorych,
 
& dbałość o wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną,
 
& stałą poprawę komfortu pobytu pacjenta w przychodniach zakładu,
 
& rozpoznawanie oczekiwań Pacjenta i rozwiązywanie jego problemów,
 
& dbałość o otoczenie i środowisko naturalne oraz ekologię,
& utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.
 

Wszystkich Pracowników czynię współodpowiedzialnymi za realizacje Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do aktywnego włączenia się do prac nad doskonaleniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością.

Jednocześnie Deklaruję zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer : Lek med. Maria Aleksandra Kąkol