-A A +A

KONTRAST

Krótka charakterystyka kadry

Zakład zatrudnia w formie umów o pracę i przez umowy cywilno-prawne (działność gospodarcza, umowy zlecenia i inne) ogółem 219 osób w tym:

  • 60 pielęgniarek i położnych,
  • 86 lekarzy w tym 19 lekarzy z I stopniem specjalizacji, 56 lekarzy z II stopniem specjalizacji i 6 doktorów nauk medycznych,
  • 5 mgr rehabilitacji, 5 mgr analityki medycznej,
  • 13 techników medycznych,
  • 9 osób administracji w tym : 3 osoby z wykształceniem wyższym i 2 w trakcie studiów wyższych,
  • 5 osób w rejestrze usług medycznych w tym 3 z wykształceniem wyższym.

Osoby zatrudnione na umowach o pracę to 137 osób.
Kobiet stanowią ok. 70 % kadry.

1. Lekarze 86 osób
2. Stomatolodzy 8 osób
3. Asystentki stomatologiczne 5 osób
4. Pielęgniarki 54 osoby
5. Położne 6 osób
6. Mgr. rehabilitacji 5 osób
7. Mgr. Diagnostyki Laboratoryjnej 5 osób
8. Technicy medyczni 13 osób
9. Rejestracje medyczne 17 osób
10. Rejestr Usług Medycznych 5 osób
11. Obsługa gospodarcza 4 osoby
12. Archiwum Zakładowe 1 osoba
13. Administracja 15 osób
14. Zarząd - dyrektor 1 osoba

Razem: 222 osób