-A A +A

KONTRAST

Hospicjum i opieka długoterminowa

Dla pacjentów ubezpieczonych przez NFZ  oferujemy świadczenia:
 
a) pielęgniarskiej opieki długoterminowej .... sczegóły na stronie www. MZ:  
 
 
 
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.
 
 • pielęgniarską opiekę długoterminową domową
  Pielęgniarską opieką długoterminową domową może być objęty chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.
  Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.
  Świadczenia gwarantowane obejmują:
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (w tym nauka radzenia sobie z niesprawnością);
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem udzielania świadczenia jest skierowania lekarza, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 
b) hospocjum domowego .... szczegóły na stronie MZ:
 
 
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

 

Świadczenia opieki opieka paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych

 


Od dnia 01-07-2018

Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych

świadczona w SZPZLZO Warszawa-Wawer już nie funkcjonuje .

 

Powodem jest brak kontraktu na te świadczenie w NFZ.

 

Uprzejmie przepraszamy zainteresowanych i prosimy o poszukiwanie tych świadczeń na stronie NFZ