-A A +A

KONTRAST

Dzienny Dom Pomocy

DZIENNY DOM POMOCY

 

Niniejszym informujemy, że z dniem 30.06.2022 r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer (SZPZLO Warszawa-Wawer) zakończył realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” o nr RPMA.09.02.01-14-c735/19, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wynosiła: 2 087 884,80 zł,
z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 670 307,84 zł, z budżetu państwa: 271 425,02 zł.

Archiwum