-A A +A

KONTRAST

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Niniejszym informujemy, że z dniem 31.07.2022 r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zakończył realizację projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Warszawa-Wawer” o nr PMA.09.02.02-14-b413/18, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 982 264,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 585 811,52 zł, z budżetu państwa wynosiło: 252 342,88 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w formie ambulatoryjnej (zdeinstytucjonalizowanej) dla 124 osób niesamodzielnych (54 kobiet i 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie m.st. Warszawa, głównie w dzielnicy Warszawa-Wawer do 31.07.2022 r. Cel ten został osiągnięty w okresie realizacji projektu.

Niniejszym informujemy, że z dniem 31.07.2022 r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zakończył realizację projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Warszawa-Wawer” o nr PMA.09.02.02-14-b413/18, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 982 264,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 585 811,52 zł, z budżetu państwa wynosiło: 252 342,88 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w formie ambulatoryjnej (zdeinstytucjonalizowanej) dla 124 osób niesamodzielnych (54 kobiet i 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie m.st. Warszawa, głównie w dzielnicy Warszawa-Wawer do 31.07.2022 r. Cel ten został osiągnięty w okresie realizacji projektu. 

.

ARCHIWUM