-A A +A

KONTRAST

Dla osób z chorobą Parkinsona

Urząd m.st Warszawy

oraz

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa- Wawer

zapraszają: do udziału w rekrutacji do:

 Ośrodka Dziennego Pobytudla Osób z Chorobą Parkinsona

W ramach Ośrodka organizowane są zajęcia usprawniająco - aktywizujące w zakresie:

  • ćwiczeń rehabilitacyjnych,
  •  zajęć z neurologopedą,
  • różnorodnych form terapii zajęciowej,
  • wsparcia psychologicznego i psychoedukacji.

Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00- 16.00.

Rekrutacja  wznowiona ! Zapraszamy na nowe turnusy !

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH OŚRODKA DZIENNEGO POBYTU SKIEROWANE SĄ DO OSÓBKTÓRE:

1. posiadają diagnozę choroby Parkinsona,

2. mieszkają w Warszawie,

3. są nieaktywne zawodowo,

4. są samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych i poruszania się.


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. J. Strusia 4/8; 04-564 Warszawa:

  • Ośrodek mieści się w budynku [A] na  parterze - wejście A2 przy ul;.J.Strusia 4/8 w Warszawie
  • Sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, budynek [A]; 3 piętro / pok. A301 

 

KONTAKT Z OŚRODKIEM:

Ośrodek:         tel. 22 590 09 71

Sekretariat:     tel. 22 590 09 23

E-mail: osrodek.parkinson@zoz-wawer.waw.pl

Strona internetowa:  http://zoz-wawer.waw.pl/

BIURO PROJEKTU:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy

Telefon: 22 443 14 78; 22 443 14 92

Strona internetowa: http://www.parkinson.um.warszawa.pl/