-A A +A

KONTRAST

Rada Społeczna SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Skład Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

 

Przewodnicząca Rady Społecznej:

Ewa Masny-Askanas

Członkowie:

Hanna Chodecka – przedstawicielka Rady m.st. Warszawy

Wojciech Godlewski – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy

Beata Michalec – przedstawicielka Rady m.st. Warszawy

Sławomir Potapowicz – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy

Jarosław Kotra – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego