-A A +A

KONTRAST

PRAWA PACJENTA SZPZLO WARSZAWA WAWER

Zakładki podstawowe

Prawa Pacjenta SZPZLO Warszawa-Wawer określa:
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ) / link:
 
Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta:
 
 
 

Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta nr : 800-190-590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl


Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Dokumenty gwarantujące prawa pacjenta:

W polskim ustawodawstwie prawa pacjenta są zagwarantowane w: