-A A +A

KONTRAST

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Organy zarządcze
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszwa-Wawer
z siedzibą pod adresem : ul. J.Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
 
1. Organem założycielskim Zakładu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym Ustawą sprawuje Prezydent. m. st. Warszawy
 
Organy Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu
___________________________________________________________________
 
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer
mgr Adrian Bochnia, MBA
 
 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji
mgr Edyta Bakiensztos – Gruda

 

SEKRETARIAT DYREKCJI

pracuje: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:35
znajduje się: w budynku przy ul. J.Strusia 4/8 ; 04-564 Warszawa ; pok. B304 (3 piętro budynku B).
adres e-PUAP: zoz-wawer1/Skrytka ESP

 

Historia - Dyrektorzy SZPZLO Warszawa - Wawer
1998-2022 lek. med. Maria Aleksandra Kąkol