-A A +A

KONTRAST

BIP

Zakładki podstawowe

Biuletyn Informacji Publicznej SZPZLO Warszawa-Wawer
 
BIP button   
    SZANOWNI PAŃSTWO!   

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, powinny być prezentowane na specjalnie przygotowanych podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

 
 
Dane o podmiocie - podmiocie działności leczniczej
Nazwa jednostki: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
Nazwa skrótowa: SZPZLO Warszawa-Wawer

NIP: 952-17-54-367 ;
REGON: 013076183 ;
nr KRS 0000089156 ;
Nr zakładu w rejestrze podmiotów działalności leczniczej Wojewody mazowieckiego :  000000007204
 
 
Podmiot tworzący zakład:
Opis: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres:  00-950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
Kod resortowy: 34 - gmina miejska na prawach powiatu
   
Adres siedziby SZPZLO Warszawa-Wawer:
04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8,
Sekretariat - tel./fax. 22 59 00 923

Call-Center/rejestracja medyczna:  22 59 00 9 99
Adres strony internetowej:www.zoz-wawer.waw.pl
Adres poczty internetowej: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

 
Link do Rejestru podmiotów działności leczniczej:  
 
Struktura BIP SZPZLO Warszawa-Wawer:
MENU Przedmiotowo-podmiotowe BIP Zakładki menu BIP do rozwinięcia

Władze

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Rada Społeczna SZPZLO Warszawa Wawer

Władze SZPZLO Warszawa Wawer

Struktura organzacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPZLO Warszawa Wawer (schemat)

Status prawny

Staus prawny SZPZLO Warszawa Wawer

Kompetencje

Prawne Podstawy Prawne funkcjonowania SZPZLO Warszawa Wawer

Wewnętrzne dokumenty normatywno-prawne

Zasady funkcjonowania

Statut SZPZLO Warszawa Wawer

Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa Wawer

Polityka Bezpieczeństwa i Prywatności w SZPZLO Warszawa Wawer

Polityka Jakości SZPZLO Warszawa Wawer

Prawa Pacjenta SZPZLO Warszawa Wawer

Składanie skarg i wniosków do SZPZLO Warszawa Wawer

Przedmiot działności

Historia działalności SZPZLO Warszawa Wawer

Aktualna działalność SZPZLO Warszawa Wawer

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa-majątek SZPZLO Warszawa-Wawer

Ewidencje i rejestry

Link do PORTALU PACJENTA (informacja o portalu i jego użytkowaniu)

Sposoby przyjmowania skarg i wniosków

Kontakt: Adresy e-mail

Kontakt: nr telefonów i fax

Składanie skarg i wniosków do SZPZLO Warszawa Wawer

Rekrutacja-oferty pracy

Rekrutacja-oferty pracy SZPZLO Warszawa Wawer

Zamówienia publiczne

Podstawy prawne zamówień SZPZLO Warszawa Wawer

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych aktualne